Klokkebjerg - Skjern

2004 - 5.700 m²

1. præmie i konkurrence.

Om- og tilbygning af 56 boliger og 3 aflastningsboliger, samt en skærmet enhed på 7 boliger. Bygningsanlægget signalerer trods dets store udstrækning en rolighed, der mere bringer tanken hen på en almindelig familiebolig end bolig og arbejdsplads for mange mennesker. Bygherrens ønske om, at om- og udbygninger på harmonisk vis blev tilpasset det eksisterende bygningsudtryk og omgivelser blev opfyldt ved at respektere den bestående arkitektur med gule murede facader og brune falstegltagsten.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940