Doktorhaven - Spjald

2007 - 3.600 m²

Nye rækkehuse og etageboliger i Spjald. Projektet tager afsæt i tre vigtige parametre - behovet for nye attraktive boliger i dynamiske omgivelser, at skabe et samlingssted for byens borgere og kæde byens offentlige rum sammen. Derudover er det er ønsket at styrke området som helhed og bebyggelsen langs hovedgaden i særdeleshed. Mod hovedgaden er husene i en skala der signalerer by, boliger i tre etager - eventuelt med detailhandel/erhverv i nederste etage. Husene fremstår i tegl og tilpasser sig således materialemæssigt den øvrige bebyggelse i området, dog med et nutidigt arkitektonisk udtryk. I rummet mellem husene er der rum for byens borgere i et levende miljø, hvor der er plads til legende mennesker i alle aldre og stilfærdigt ophold i byrum af varierende størrelser. Fodgængere, cyklister og bilister som færdes ad stier og ”stilleveje” giver dynamik og liv i området.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940