Præstebolig i Rækkermølle

2008 - 350 m²

En ny præstebolig med tilhørende sognehus i Rækker Mølle. Bebyggelsen består af tre klart definerede kubisk formede enheder. Den ene - tættest på ankomstvejen - rummer naturligt de offentlige funktioner - konfirmandstuen, servicefunktioner og kirkekontor. I bebyggelsens anden del findes selv præsteboligen, der er placeret forskudt og derved danner en plads, som giver god mulighed for parkering. Indretningen sikrer at der er mest mulig udsigt mod syd - ud over ådalen. Forbindelsen mellem husets funktioner er til stede og understreges af enhedernes sammenkoblinger, der også viser sig

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940