Ikasthus

2008 - 3.300 m²

Nye boliger og erhverv i Ikast

Bygningen er beliggende centralt i Ikast i umiddelbar nærhed af byens torv. Bygningen består af to klart definerede dele, basen og tårnet. Tårnet har boliger på de øverste fire etager og ehverv i resten. Basen indeholder ligeledes erhverv, og er en langstrakt bygning i én 6 meter høj etage med facader i teglsten, og har med sin rolige fremtoning god kontakt til torvepladsen. Mod basens vestlige ende rejser tårnet sig i syv etager. Bygningen markerer sig som noget helt unikt i Ikast. Som et landmærke viser bygningen at her er centrum i byen. Facaden fremstår i fin mørk beton. I vestfacaden ses en lodret slids – et tilbagetrukket element der elegant understreger hvor hovedindgangen findes. Hovedindgangen og den generøse foyer modtager med et overvældende lys fra det store glasparti i bygningens østfacade, hvor trappe og elevator findes.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940