Ringkøbing Plejehjem

2007 - 6.300 m²

Plejehjemmet er udbygget til 68 nye et-rums plejeboliger. Intensionen er at tillægge bygningen en facade, som i udtryk er en moderne fortolkning af de eksisterende omgivelser i samspil med nye materialers muligheder. Med udgangspunkt i nordisk tradition for at afskærme mod kulden og samtidig optimere lysindfald i boligen mest muligt for bedre trivsel. Boligerne opføres efter konceptet for leve- bomiljøer, som meget kortfattet er en idealistisk tanke om medbestemmelse og respekt for de ældres hverdagsrutiner. Tanken med leve- bomiljøerne er at give de ældre tryghed i det nære miljø og socialt fællesskab med andre ældre - efter lyst og evne.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940