Vestcenter Kilen

2008 - 5.500 m²

Projektets arkitektoniske hovedpunkter er: Samspil med terræn og omkringliggende bygninger. God intern logistik. Arbejdsmiljø - herunder indretning af arbejdspladser og boliger til plejekrævende beboere. Materialer - der kræver minimalt vedligeholdelse og har lang levetid. Dagslys - gennemlyste rum og forbindelse mellem ude og inde. Projektet indeholder 41 boliger af følgende typer; midlertidige boliger, demens boliger og almene ældreboliger. I tæt tilknytning til boligerne ligger fællesarealer med opholdsmuligheder og fælleskøkken. Derudover indeholder huset personalefaciliteter, samt et stort dagcenter til husets beboere og områdets ældre.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940