Ringkøbing Plejehjem 2. etape - Ombygning af 4 ældreboliger

2010 - ca. 400 m²

Eksisterende hus ombygges til 4 nye ældreboliger á 65 m². Huset er sammenhængende med Ringkøbing Plejehjem, så de nye ældreboliger kan benytte plejehjemmets fællesfaciliteter. Lejlighederne indeholder en stue med et mindre køkken, et stort soveværelse, samt en badeværelse der tilgodeser en plejekrævende bruger.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940