Ombygning og renovering af Skovbjergparken - Ikast

2006 - 2.400 m²

Skovbjergparken er en institution for autister og projektet indeholder prinært en renovering af de indvendige forhold/funktioner. Idéen er at skabe en indretning, der både tilgodeser brugernes og personalets behov for at kunne opholde sig i gode og spændende fysiske rammer og samtidig foretage en renovering/ombygning, som er bæredygtig - både miljømæssigt, økonomisk og vedligeholdelsesmæssigt. Hovedindgangen til Skovbjergskolen forbliver uændret for det tekniske- og administrative personale samt besøgende. Brugerne vil derimod ankomme til to nyetablerede indgangsområder med garderober i husets sydlige ende. Indgangsområderne modtager personer hhv. fra de nybyggede boliger i tilknytning til institutionen og de der kommer med bus fra deres respektive hjem.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940