Om- og tilbygning Ældrecenter Enghaven - Skjern

2005 - 5.200 m²

1. præmie i konkurrence.
Om- og tilbygning af Ældrecenter Enghaven (30 boliger + 8 boliger i en skærmet enhed) og Skjern Aktivitets-center. Projektet har fremtidssikret rammerne for beboernes og med-arbejdernes daglige virke i Ældrecenter Enghaven og samtidig skabt lyse og åbne lokaler til Aktivitetscentret. Bygherrens ønske om, at om- og tilbygninger på harmonisk vis blev tilpasset det eksisterende bygnings-udtryk og omgivelserne blev opfyldt ved at respektere den bestående arkitektur med røde murede facader, varierende med let beklædning på ny vestfacade og trappetårn. Tagdækning udføres som den eksisterende tagflade med tegltag.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940