Om- og tilbygning af Grønbjerghjemmet

2006 - 1.500 m²

Om- og tilbygning af Grønbjerghjemmet udgør ombygning af eksisterende plejehjem til bl. a. 4 ældreboliger, samt opførelse af 12 nye plejeboliger, herunder etablering af aktivitetsarealer. Den nye udvidelse er koblet sammen med den eksisterende bygning via en mellembygning. Dette danner et centralt gangforløb, hvorfra der rationelt opnås adgang til samtlige boliger, værksteder, sanserum og opholdsrum. Den nye tilbygning på tre etager vil fremstå i smuk sammenhæng med den eksisterende bygning. Det var fra starten naturligt at bruge røde mursten, som man har tradition for i Grønbjerg. På taget bruges tagpap med listetækning.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940