Kærmindeparken Bording

2005 - 5.600 m²

Opgaven bestod i at skabe 52 tidsvarende boliger grupperet omkring opholds- og køkkenområder, og ligeledes tidssvarende dagcentre med terapi-, aktivitets- og forsamlingslokaler. På alle indvendige flader i Kærmindeparken har kunstneren Lars Ly brugt ikke mindre end 21 forskellige vægfarver og syv forskellige dørfarver samt valgt et utal af pilastre som skiller elementerne ad og udnytter lokalernes rumligheder, lyset og farverne. Lars Ly har efterfølgende fået stor ros for sit arbejde. Derudover var en del af opgaven at udnytte de indre gårdrum, så de kunne bruges som oplevelsesrige udeopholdsarealer. Enkle retangulære former er med til at opdele gårdrummet i mindre enheder, så der skabes små intime rum - her kan beboerne føle tryghed og overskue arealet - det må ikke fremstå ustrukturet da det vil påvirke psyken i negativ retning.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940