Nyt aktivitets- og kulturhus

2008 - 650 m²

Hemmet Aktivitets- og Kulturhus består af to stærke hovedelementer: Boxen og stangen. Boxen indeholder de primære indendørsfaciliteter, såsom multisal, foyer, omklædning, køkken etc. Stangen orienterer sig mod Hemmet Kirke - gennembryder boxen og viser et klart defineret indgangsparti mod ankomstområdet og byen. Indvendigt markerer stangen sig som et stærkt gennemgående element, der i brydningen med den enkle box skaber interessante og flotte rumligheder. For at tilgodese hovedformålet med huset - at mennesker kan mødes uformelt og inspirere hinanden - er huset disponeret således at forskellige aktiviteter kan afholdes samtidigt og brugere på tværs af alder og aktivitetsniveau.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940