Forslag til overnatning, motionscenter og kulturcenter i Skjern

2007 - 1.200 m²

Forslaget tager udgangspunkt i nærhed, så de nye funktioner i relation til eksisterende lokaler ikke forekommer adskilt. Det er ikke fysisk muligt at integrere de nye lokaler/tilbygninger så tæt som ønsket op ad de eksisterende bygninger. Afstandende i anlægget vil blive større med en forøgelse af volum-en og det er derfor væsentligt at huset´s interne logistik er på plads med udvidelse nu og i fremtiden. Skjern Kulturcenter er i dag en sammensmeltning af bygnings-kroppe, knopskydninger etc. Et oplæg kunne være at redefinere områdets udtryk ved hjælp af ”pejlemærker” - nye bygninger med egen identitet enten i form af nyt materiale eller i form af forskellige geometriske former efter bygningens funktion. Samtidig er det vigtigt at der skabes en overordnet sammenhæng og overskuelighed i hele komplekset via materiale-valg, farver og lys.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940