Herning Ridehal

2005 - 2.900 m²

Opførelse af ny Ridehal, til den selvejende institution Herning Ridehal, for at tilgodese behovet for mere træningsplads i forhold nye medlemmer. Samt fremtidssikring i forhold til nye krav for afholdelse af stævner, opvisning etc. Hallen opføres uopvarmet, og er projekteret således at der etableres et sundt og acceptabelt termisk og atmosfærisk indeklima for de mennesker, der skal benytte bygningen. Konstruktivt er hallen bygget op af stålrammer med en let udvendig beklædning udført i sorte sinusplader. Taget er belagt med traditionelle grå eternitplader. Valg af materialer og løsninger er foretaget med henblik på, at udgifter til løbende vedligeholdelse og drift minimeres, uden at forringe byggeriets æstetiske og funktionelle kvaliteter. Det har været væsentligt at indpasse hallen i med ”det grønne” element omkring Østre anlæg, som er et af Herning midtbys grønne åndehuller. Derfor jo mere nøgtern ridehallen forholder sig til de omkransende træer jo bedre. Ridehallen må med andre ord ikke være prangende i forhold til omgivelserne.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940