Aktivitetshus Faster Sogn

2004 - 1.300 m²

Aktivitetshuset i Faster Sogn er tilbygget eksisterende skole i Astrup. Aktivitetshuset består af en stor sal på 575 m², møde- og klub-lokaler, forbindelsesgang til skolen samt diverse birum. Aktivitetshuset dækker behovet for de mange kulturelle og sportslige aktiviteter i Faster Sogn. Bygherrens ønske om gode multian-vendelige og lyse lokaler er blevet opfyldt. Dette genspejler sig i arkitekturen med fortrinsvis lette facader og glaspartier samt paptag. Projektet er udført med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940