Hotel Medi - ikast

2005 -

Hotellet er beliggende på Vestergade i Ikast, byens hovedgade, eksponering- og reklameforhold er dermed optimale - ikke mindst lokalt. Overbygningen er opført i afsyret, indfarvet beton som danner ramme om et stort vinduesfelt opdelt i en stringent symmetri med enkelte farvede felter. De øvre etager er markeret med en udkraget ramme, der understreger forskellen på den nye del af hotellet der indeholder værelserne og den nedre base som indeholder foyer, reception , restaurant mv.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940