Forslag til Skovbørnehave - Skjern

2004 - 700 m²

Projektets hovedidé udspringer i den eksisterende Skovbørnehaves bygning. Det har dermed været vigtigt at integrere de nye bygningskroppe så børnehaven kommer til at fremstå som en helstøbt form i sin arkitektur. Bygningen er placeret bevidst så der kan bevares så stor en del af legearealet som muligt. Bygningens skala falder godt i tråd med det tæt beliggende boligområde.Ankomsten strammes op med en flade der følger bygningens ramme.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940