Institution Hauge

2006 - 1.100 m²

Den nye institution sammenbygges med en eksisterende institution. Det har derfor været vigtigt at bygningen skulle falde naturligt ind i den nuværende kontekst, samt skabe fysisk kontakt og samtidig en naturlig skillelinie ml det nye og det eksisterende. Det arkitektoniske hovedgreb er en gennemgående »rygrad« der kobler de 2 institutioner sammen. Herfra opnåes adgang til fællesfaciliteter, som aktivitetsrum, værksted, mødelokaler samt køkken. Boligerne er placeret som to længehuse med opholdsarealer mod syd. De administrative funktioner ligger i forbindelse med den nye hovedindgang.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940