Ældreboliger Spjald

2006 - 550 m²

Ombygning af eksisterende boliger. Samtlige boliger får ny entré som fremstår let i sit udtryk og beklædt med trælameller, for at skabe harmoni med det eksisterende gulstensbyggeri. På østsiden er der etableret sanse- og nyttehave med gode læ forhold. Sanse- og nyttehaverne har højbede på den eksisterende belægning, placeret på en sådan måde at der skabes et sti forløb/oplevelsesrum. Imellem de 2 bo- enheder er en fælles opholdszone med pergola. For at opprioritere området mod plejehjemmet er boligens ankomstforhold vendt mod vest, således at boligerne har et tættere og mere naturligt forbindelsesforløb til aktivitetscentret på plejehjemmet. I forbindelse med ankomsten har boligerne en terrasse.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940