Ombygning og renovering af Skovbjergparken - Ikast

2006 - 2.400 m²

Institution for autister: En renovering primært af de indvendige forhold/funktioner. Dette projekts idé er at skabe en indretning, der både tilgodeser brugernes og personalets behov for at kunne opholde sig i gode og spændende fysiske rammer og samtidig etablere en bæredygtig ombygning og renovering - både miljømæssigt, økonomisk og vedligeholdelsesmæssigt. Hovedindgangen til Skovbjergskolen forbliver uændret for det tekniske- og administrative personale samt besøgende. Brugerne (autisterne) vil ankomme til to nyetablerede indgange/garderober i husets sydlige ende, dels fra de nybyggede boliger i tilknytning til institutionen og dels med bus fra hver især deres respektive hjem.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940