Den Danske Husflidsefterskole

2008 - 1.300 m²

Tegnestuen har stået for forskellige om- og tilbygninger siden 2000. Bl.a. har skolen fået ny idrætshal i 2004 og ny spisesal og fordragssal er under opførelse.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940