Forslag til om- og tilbygning af Skjern Kristene Friskole

2006 - 1.100 m²

Konkurenceforslaget tager afsæt i skolens ønske om en samlet administration samt en forskønnelse af indgangspartiet. Den nye om- og tilbygning bliver en kvalitativ fornyelse af byggeriet - dels funktionelt og dels arkitektonisk. Desuden styrker tilbygningen skolens pædagogiske miljø og tilgodeser “krav” om fleksibilitet. Udearealerne skaber et enkelt og struktureret billede af området. Inddelingen af området i ”zoner” forekommer logisk i forhold til eleverne / brugerne, så det fungerer i hverdagen. Opdeling af forskellige færdselsgrupper priorteres derfor højt. Den nye bygning får et moderne udtryk og et materiale, der adskiller den fra det eksisterende murstenbyggeri, hvilket er med til at fremhæve indgangspartiet. Den nye indgang markeres tydeligt i form af en INFO-BOX, en udstillingsbygning der afspejler skolens indhold, netværk, støttegrupper, lokale arrangementer samt elevernes kreative produktion.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940