Finderup Efterskole

2007 - 1.200 m²

Finderup Efterskole har til huse i en tidligere landsbyskole i røde sten med gesimser og tegltag. Skolens nyeste tilbygningerne ligger på skolens nordside, med værelser på 1. sal og undervisningslokaler i stuen. Tilbygningerne er opført i samme arkitektur som det eksisterende, for at bevare det samme bygningsmæssige udtryk mod Finderup Kirke som ligger lige nord for skolen. Øst for skolen er en ny hal på tegnebrættet, som bl.a. indeholder nye værksteds- og undervisningslokaler samt opholdmuligheder både inde og ude.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940