Forslag til om- og tilbygning af Sorring Skole

2005 - 2.400 m²

Dette projekts idé til om- og tilbygning af Sorring skole og SFO, tager udgangspunkt i ønsket om samling af SFOeleverne, samt en rumlig omorganisering af skolens eksisterende forhold. Skolens lokaler og indbyrdes organisering er ikke nutidssvarende, så konkurrenceforslaget indholder et ny planløsning, der optimerer skolens lokale- og funktionsplan uden de store fysiske ændringer. Tilbygningen til skolens SFO har for mål, at skabe en rum, der både tilgodeser børnenes og personalets behov for at kunne opholde sig i gode og spændende fysiske rammer og samtidig etablere et bæredygtigt byggeri - både miljømæssigt, økonomisk og vedligeholdelsesmæssigt.

Arkitektfirmaet Henrik Nielsen · Spjald · +45 6990 1940